TOKTOK, herrie in het hok

Preventief aandacht besteden aan pestgedrag binnen de groep

Aan de hand van verschillende werkvormen wordt ingespeeld op drie belangrijke elementen: “ervaring, beleving en kennis” rond pesten/buitensluiten. Aan de deelnemers (in de leeftijd van 8-16 jaar) wordt van te voren verteld dat er verschillende spelactiviteiten gedaan zullen worden.

“Pesten” maakt deel uit van het groepsproces. In elke groep wordt geplaagd of gepest. In veel gevallen blijft het binnen de perken en wordt het gedrag door de groep zelf gecorrigeerd. Maar helaas lukt dat niet altijd, met soms ver gaande gevolgen. Eén van de belangrijkste vormen van pesten is buitensluiten. In dit programma willen we de groepsleden laten ervaren wat het betekent om buiten de groep te vallen, en aandacht besteden aan hoe je met dit gedrag om kunt gaan.

Het programma wordt uitgevoerd op o.a. scholen, jeugdgroepen binnen Sociaal Cultureel Werk of andere groepen waar deze leeftijdsgroep samen komt. Een ervaren beroepskracht van de YMCA voert het programma uit samen met derde jaar HBO studenten. Het programma duurt ongeveer 1,5 uur.

Hieronder een aantal reacties van groepen waarbij het programma is uitgevoerd.

Het was een groot succes! We hebben samen veel lol gehad, maar ook de diepgang gevonden.

Wij waren als leiding al een tijdje op zoek naar een leuke maar leerzame manier om over pesten te kunnen praten. Overal komen plagerijen voor en gaat het soms verder dan dat,ook bij ons. Wij vinden het belangrijk dat deze jongens na gaan denken wat pesten is, wat dat doet en wat de consequenties hiervan kunnen zijn. (Groepsleiding)

Door het steunpunt van scouting werden we voorgesteld aan de YMCA, zij hebben een leuk en divers programma neergezet met een kaartspel een stellingen quiz en een aangrijpend fragment over pesten. De start was erg grappig, een manier om kinderen te laten ervaren om achtergesteld te worden en als vreemde eend te worden gezien, maar ook de creativiteit waarmee de vreemde eend werd omarmd. Het was mooi om te zien wat een verhalen dat losmaakt door (helaas) ervaringen, maar wel de veiligheid voelden om het te vertellen. (Groepsleiding)

“Eigenlijk maakt het niet uit; “je gaat gewoon spelen en dan komt het vanzelf wel goed”(Deelnemer over het kaartspel)

Vind jij het ook belangrijk om pestgedrag te bespreken binnen jouw groep? Dan kun je deze activiteit inhuren, door contact op te nemen met het kantoor in Zwolle. (YMCA, Punterweg 7c, 8022 PB Zwolle, tel: 0384540221, e-mail; noordoost@ymca.nl)